FÖRNUFT, VETENSKAP, EMPATI OCH LÅNGSIKTIGHET

Vad är moral och vad ska vi ha moralen till? Min slutsats är att den rätta moraliska handlingen ska leda till så stor lycka som möjligt för så många som möjligt, och på samma sätt bidra till att minska olyckan för så många som möjligt.
 

De politiker som ärligt arbetar enligt principen att resultatet av deras ansträngningar ska bli mer lycka och mindre olycka, de politikerna är enligt min uppfattning riktiga hjältar. Och tro det eller inte, men jag tror faktiskt att majoriteten av svenska politiker har det ärliga uppsåtet att försöka göra Sverige och världen lite bättre. Såklart...

En utredning föreslår att polisen ska slippa begära tillstånd för kameraövervakning. Den övervägande delen av riksdagspartierna, inkluderat de i detta sammanhang "så kallade" Liberalerna, är positiva till förslaget. Polisen välkomnar föga förvånande förslaget och menar att en förändrad lagstiftning kommer att innebära fler kameror. Inte så...

Nej - jag har inte startat en dödskult, drabbats av självmordsfunderingar eller tappat livslusten. Tvärtom älskar jag att leva, att ha förmånen att få arbeta med sådant jag vill, att få ha en familj och nära vänner och dessutom är jag alldeles för uppslukad av att skriva en ny bok för att vilja dö.

Vem älskar inte vetenskap? Tänk så oerhört långt vetenskapen tagit oss sedan Upplysningen i slutet av 1600-talet slet oss från de bokstavstroende prästernas och vidskeplighetens trångsynta värld. Minskad svält, ökad medellivslängd, bättre mediciner, vaccin, växtförädling, kylskåp, tåg, elektricitet, telefoni, internet, bilar, flygplan och till och...

En människa behöver inte vara särskilt lyhörd för att inse att journalister är en ifrågasatt yrkesgrupp. I de allra mest vulgära fallen som i fallet Trump med sina ständiga utfall om "fake media", "fake news" och att på fullt allvar utmåla journalister som "folkets fiender" är det ganska uppenbart att denne man och hans administration tycks anse...

På kort tid har debatten i samhället förändrats från att det var politiskt och socialt självmord att vara kritisk mot flyktinginvandring och andra kulturer, till att invandringskritik och intolerans mot andra religioner och kulturer blivit högsta mode. Vi har till och med fått höra från av en av landets då högsta politiker i sin egenskap av andre...

LYCKA

29.09.2018

Vid diskussioner om lycka har vissa människor ibland påstått att min livsfilosofi är alltför förenklad. De flesta kan visserligen skriva under på att mesta möjliga lycka och minsta möjliga lidande i sig är önskvärt. Men hur kan jag veta vad alla anser vara mesta möjliga lycka?