FÖRNUFT, VETENSKAP, EMPATI OCH LÅNGSIKTIGHET

Vad är moral och vad ska vi ha moralen till? Min slutsats är att den rätta moraliska handlingen ska leda till så stor lycka som möjligt för så många som möjligt, och på samma sätt bidra till att minska olyckan för så många som möjligt.
 

Jag startade den här bloggen med avsikt att publicera några tankar om vad jag tror är de bakomliggande orsakerna till att varför det ibland blir fel i de högre sfärerna, det vill säga inom storföretag, stat och kommun, och hur jag tänker mig att vi skulle kunna minska antalet fel i framtiden, det vill säga allt ifrån pengatvättsskandaler inom...

Första gången publicerad i Para§raf den 5 augusti 2019: https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/112927-till-forsvar-for-yttrandefriheten/

I Regeringsformen 1 kap 1 § anges bland annat att den "svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning". Bestämmelsen känns som en av de mest underskattade bestämmelserna i svensk lagstiftning. Jag kommer under närmsta veckan att kommentera lagstiftningen ur ett juridiskt perspektiv i Para§raf. Denna blogg behandlar åsiktsfrihet ur ett mer...

Prins Zeid Ra'ad al-Hussein påstås ha sagt att "rädslan är en dålig rådgivare". Han kunde lagt till att hat och ilska inte heller är konsulter en klok människa bör anlita. Ändå känns det som att det är just det vi är på väg att göra.

Min hustru påstår ibland att jag har en utvecklingsbegränsning. Som den fridens man jag kommit att bli, väljer jag att tolka det som en kärleksförklaring. Jag är emellertid väl medveten om att det finns andra människor som inte gör samma tolkning. Till exempel de personer som på olika sätt kontaktade mig efter mitt debattinlägg om mångkultur...

"Det behövs ingen stor konst, ingen utsökt vältalighet för att bevisa att kristna bör vara fördragsamma mot varandra. Jag går ännu längre: jag säger att vi bör betrakta alla människor som våra bröder. Vad för något! Turken - min broder? Kinesen - min broder? Juden? Siamesen? Ja, otvivelaktigt! Är vi inte alla barn av samma fader och skapade av...