FÖRNUFT, VETENSKAP, EMPATI OCH LÅNGSIKTIGHET

Vad är moral och vad ska vi ha moralen till? Min slutsats är att den rätta moraliska handlingen ska leda till så stor lycka som möjligt för så många som möjligt, och på samma sätt bidra till att minska olyckan för så många som möjligt.
 

MAKTENS BONING

07.12.2018

Under en period i historien från ungefär slutet av andra världskriget fram till idag, kom människorna i länder präglade av demokrati, liberalism, jämlikhet och frihandel, att allt mer betrakta de demokratiskt valda politikerna som tillfälliga hyresgäster i maktens boningar, vilka folket har rätt att avsätta i fria val när vi anser att politikerna...

Vi har den senaste månaden kunnat läsa hur en falang personer i Helsingborg, med minst sagt tvivelaktiga värderingar under 2016 tillskansade sig makten i SSU i Skåne. Personerna det var fråga om har enligt Sydsvenskan uttryckt antisemitiska, kvinnofientliga och homofoba åsikter. Under den nyss avslutade riksdagsperioden avslöjades konstigheter i...

De politiker som ärligt arbetar enligt principen att resultatet av deras ansträngningar ska bli mer lycka och mindre olycka, de politikerna är enligt min uppfattning riktiga hjältar. Och tro det eller inte, men jag tror faktiskt att majoriteten av svenska politiker har det ärliga uppsåtet att försöka göra Sverige och världen lite bättre. Såklart...

En utredning föreslår att polisen ska slippa begära tillstånd för kameraövervakning. Den övervägande delen av riksdagspartierna, inkluderat de i detta sammanhang "så kallade" Liberalerna, är positiva till förslaget. Polisen välkomnar föga förvånande förslaget och menar att en förändrad lagstiftning kommer att innebära fler kameror. Inte så...

Nej - jag har inte startat en dödskult, drabbats av självmordsfunderingar eller tappat livslusten. Tvärtom älskar jag att leva, att ha förmånen att få arbeta med sådant jag vill, att få ha en familj och nära vänner och dessutom är jag alldeles för uppslukad av att skriva en ny bok för att vilja dö.

Vem älskar inte vetenskap? Tänk så oerhört långt vetenskapen tagit oss sedan Upplysningen i slutet av 1600-talet slet oss från de bokstavstroende prästernas och vidskeplighetens trångsynta värld. Minskad svält, ökad medellivslängd, bättre mediciner, vaccin, växtförädling, kylskåp, tåg, elektricitet, telefoni, internet, bilar, flygplan och till och...